Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68125
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTrần Hậu-
dc.date.issued2018-07-20-
dc.identifier.other08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68125-
dc.description.abstractNghiên cứu vấn đề dân tộc trong thế giới đương đại không thể tách rời với nghiên cứu những biến động chính trị - xã hội đang diễn ra trong đời sống quốc tế, với phân tích, nhận rõ bản chất của những biến động đó.-
dc.format.extent08 trang; pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí điện tử Cộng sảnvi
dc.subjectBiến động chính trị - xã hộivi
dc.subjectChính trị - xã hộivi
dc.subjectDân tộcvi
dc.subjectVấn đề dân tộc của thế giớivi
dc.titleNhững biến động chính trị - xã hội với vấn đề dân tộc của thế giới hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodhttps://www.tapchicongsan.org.vn/-
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.