Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68278
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Phước Thọ-
dc.date.issued2017-
dc.date.issued2022-02-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68278-
dc.description.abstractHệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp luật về tổ chức Chính phủ đến năm 2030 cần tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Đó là nhu cầu tự nhiên, tất yếu, là vấn đề mang tính chiến lược. Bài viết phân tích, đánh giá nhu cầu này và trên cơ sở đó đề xuất các định hướng hoàn thiện cho phù hợp.-
dc.format.extent6 trang pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Nghiên cứu lập phápvi
dc.subjectPháp luậtvi
dc.subjectTổ chức chính phủvi
dc.titleNhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức chính phủ đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ravi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Nghiên cứu lập pháp-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.