Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68386
Title: Trách nhiệm giải trình của chính phủ theo pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Thị Hoa
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Chính phủ
Pháp luật
Việt Nam
Abstract: Trong quản trị nhà nước, trách nhiệm giải trình là biện pháp hữu hiệu để kiểm soát quyền lực của Chính phủ. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích, đánh giá về thực trạng trách nhiệm giải trình của Chính phủ Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trách nhiệm giải trình của Chính phủ.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 17 (441) tháng 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.17.9.21.Trach nhiem giai trinh chinh phu_PLVNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,23 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.