Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/68386
Title: Phát triển hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Authors: Đào Anh Xuân
Issue Date: 2023-12-10
Type: Luận án, luận văn
Extent: 131 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01.LA_DAO_ANH_XUAN_.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43148
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02._Dong_gop_moi_cua_luan_an.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43148
  • Size : 31 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 03.TTLA.TA_DAO_ANH_XUAN.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43148
  • Size : 178,31 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 04.TTLA_TV_DAO_ANH_XUAN.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43148
  • Size : 174,64 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 1799-QUYET_DINH-XUAN_signed_signed11.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\43148
  • Size : 615,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.