Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68542
Title: Quản lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trước tác động của đại dịch covid-19
Authors: Hoàng Nguyên Khai
Keywords: Quản lý nợ xấu
Tổ chức tín dụng
Đại dịch Covid-19
Abstract: Đại dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam từ tháng 2/2020 đến nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong hơn một năm qua, đại dịch này đã và đang tác động rất lớn nhiều mặt của đời sống kinh tế- xã hội nước ta. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân gặp rất nhiều khó khăn, theo đó đã ảnh hưởng đến quản lý của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng nợ xấu hệ thống Ngân hàng Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị quản lý nợ xấu.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 1 số 9 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.1.9.21.Quan ly no xau_to chuc tin dung_dai dich covid 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.