Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68587
Title: Luận cứ khoa học chính sách thuế trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lê Thị Thúy Hằng
Keywords: Khoa học
Chính sách thuế
Thuế
Tăng trưởng kinh tế
Việt Nam
Abstract: Trong điều kiện kinh tế thị trường, phản ứng của các chủ thể đối với các loại thuế hoặc gánh nặng thuế giảm tăng là vô cùng quan trọng. Mỗi phản ứng phụ thuộc vào mức độ và ảnh hưởng của thuế đối với vào những thay đổi cung và cầu của một yếu tố sản xuất cụ thể trên thị trường, cũng như khoảng thời gian mà ảnh hưởng của thuế đối với thị trường sẽ trở nên rõ ràng. Bài viết nghiên cứu cơ sở khoa học và chính sách quản lý, cải cách thuế trên thế giới, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế của Việt Nam.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 1 số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC.10.21.Luan cu khoa hoc chinh sach thue_kinh nghiem VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.