Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68803
Title: Xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" có tác dụng răn đe để không dám tham nhũng - kết quả và bài học kinh nghiệm
Authors: Lê Quý Vương
Keywords: Tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Vụ án tham nhũng
Kinh tế
Đặc biệt nghiêm trọng
Răn đe
Abstract: Có thể nói với kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013, nhất là sau Đại hội XII đến nay, một trong những “điểm sáng” được đánh giá là chất lượng công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng. Bài viết phân tích kết quả và bài học kinh nghiệm giúp xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" có tác dụng răn đe để không dám tham nhũng.
Issue Date: 2021-01-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Nội chính Trung ương
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.