Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68955
Title: Phán quyết của Tòa Trọng tài trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc và giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông
Authors: Lê Văn Bảo
Keywords: Phán quyết
Tòa trọng tài thường trực
Philippines
Trung Quốc
Chủ quyền biển đảo
Biển Đông
Tranh chấp chủ quyền biển đảo
PCA
Abstract: Ngày 12/7/2016, Tòa Trọng tài thường trực (PCA) được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 - UNCLOS 1982 đã đưa ra Phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển đảo ở biển Đông. Phấn quyết của PCA ủng hộ phần lớn các đệ trình của Philippines và cũng là thắng lợi lớn cho nước này. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có các động thái gây hấn, khiêu khích trên phương diện ban hành chính sách, pháp luật và gia tăng hoạt động cứng rắn trên thực địa suốt năm năm kể từ khi Tòa Trọng tài ra phán quyết. Tuy nhiên, phán quyết này vẫn được xem như một phương thức để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông một cách văn minh. Bài viết góp phần làm quan trọng từ Phán quyết của PCA đối với biển Đông thông qua phân tích các phi lý của Trung Quốc đã bị PCA bác bỏ và tác động của PCA đối với cục diện pháp lý biển Đông.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới số 10 (306) năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.