Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorBộ Tài nguyên và môi trường-
dc.date.issued2021-06-16-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68970-
dc.description.abstractBáo cáo cung cấp thông tin số liệu về: 1.Tổ chức quản lý quỹ (Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành; Chế độ tiền lương, thưởng, trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi); 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ giai đoạn 2016-2020 (Nguồn vốn cho các hoạt động của Quỹ; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, sử dụng các nguồn vốn; Đánh giá về hoạt động của Quỹ); 3. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển Quỹ trong thời gian tới.-
dc.format.extent9 trang, pdf.-
dc.languagevivi
dc.rightsBộ Tài nguyên và Môi trườngvi
dc.subject40/BC-BTNMTvi
dc.subjectQuỹ Môi trường Việt Namvi
dc.subjectCơ cấu tổ chứcvi
dc.subjectCơ chế hoạt độngvi
dc.titleCông văn số 40/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam giai đoạn 2016-2020vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodCung cấp thông tin Bộ ngành-
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_BC- Quy bao ve moi truong 2016-2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 762,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.