Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68982
Title: Hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Campuchia trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI
Authors: Nguyễn Thương Huyền
Keywords: Du lịch
Việt Nam
Campuchia
Thế kỷ XXI
Hợp tác phát triển du lịch
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng hợp tác du lịch Việt Nam và Campuchia trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Trong đó bài viết phân tích những cơ sở của hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước như chính sách phát triển du lịch mỗi bên, điều kiện về cơ sở phát triển du lịch hạ tầng du lịch, cũng như sự phát triển trong quan hệ toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đó, bài viết phân tích thực trạng phát triển du lịch hai nước từ năm 2000 tới nay, thời gian sau khi Campuchia gia nhập ASEAN (1999). Bài viết phân tích những kết quả đạt được trong hợp tác du lịch hai nước như việc hai bên tăng cường các cơ chế hợp tác du lịch và sự gia tăng số lượt khách du lịch viếng thăm lẫn nhau và những vấn đề đặt ra như bài viết thiếu hụt điều kiện cơ sở vật chất và hợp tác chưa đi vào chiều sâu. Từ đó, phân tích triển vọng hợp tác phát triển du lịch hai nước trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA10.21.Du lich_VNam_Campuchia_thap nien the ky XXI.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.