Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/68990
Title: Việc giải quyết một số tranh chấp lãnh thổ ở biên giới phía Bắc của Việt Nam giữa triều Hậu Lê, triều Nguyễn với triều Thanh của Trung Quốc
Authors: Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Tranh chấp lãnh thổ
Biên giới phía bắc
Việt Nam
Triều Hậu Lê
Triều Nguyễn
Triều Thanh
Trung Quốc
Abstract: Bài viết trình bày một số thành tựu trong việc đấu tranh giành lại một số vùng đất tranh chấp lãnh thổ ở biên giới phía Bắc của các vương triều Hậu Lê và triều Nguyễn với triều Thanh từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX. Một số thành tựu lớn trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở biên giới phía Bắc trong khoảng thời gian này là việc đấu tranh giành lại được một số thôn, động thuộc các châu Vị Xuyến, Bảo Lạc (Tuyến Quang) và Thủy Vĩ (Hưng Hóa) dưới thời Hậu Lê và hai động Phong Thu, Bình Lư (châu Chiêu Tấn, Hưng Hóa) dưới thời Nguyền. Cách xử lý những tranh chấp lãnh thổ ở biên giới phía Bắc và thành quả của triều Hậu Lê và triều Nguyễn là bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam ngày nay.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 10 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.