Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69003
Title: An ninh mạng ở các nước đang phát triển và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Đình Ngân
Keywords: An ninh mạng
Nước đang phát triển
Việt Nam
Abstract: Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, việc sử dụng công nghệ thông tin sai mục đích và các lỗ hổng trong không gian mạng đang tạo ra nhiều mối đe dọa mới, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước thiếu khung pháp lý, cơ chế quản lý cũng như hạn chế về năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính để quản lý và ứng phó với các mối đe dọa mất an ninh mạng. Trên cơ sở phân tích thực trạng an ninh mạng ở các đang phát triển, bài viết rút ra một số giải pháp cho Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả vai trò của công nghệ thông tin, đồng thời giữ vững môi trường không gian mạng an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA12.21.An ninh mang_nuoc dang phat trien_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.