Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69013
Title: Dựa vào dân để ngăn chặn lợi ích nhóm, chống đặc quyền, đặc lợi
Authors: Trí Anh
Keywords: Lợi ích nhóm
Ngăn chặn lợi ích nhóm
Đặc quyền
Đặc lợi
Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Đảng viên
Lấy dân làm gốc
Quan liêu
Abstract: Dựa vào dân để phòng ngừa, ngăn chặn quan hệ “lợi ích nhóm”, chống đặc quyền, đặc lợi; đồng thời trừng trị nghiêm những cá nhân, tập thể tham nhũng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với việc xây dựng Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân theo quan điểm “lấy dân làm gốc”, cán bộ, đảng viên của Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
Issue Date: 2020-05-17
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Ngan chan loi ich nhom.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 226 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.