Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69057
Title: Bất cập pháp luật về tổ chức quản trị nội bộ trong ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Authors: Trần Thế Hệ
Keywords: Quản lý nội bộ
Ngân hàng thương mại cổ phần
Ngân hàng
Nhiệm vụ quyền hạn
Luật Các tổ chức tín dụng
Tổ chức tín dụng
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Văn hóa doanh nghiệp
Abstract: Các quy định về cách thức tổ chức quản trị nội bộ tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần đã phân định được nhiệm vụ quyền hạn của mỗi bộ phận hợp thành trong tổ chức quản trị nội bộ. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong quá trình hoạt động.
Issue Date: 2020-05-22
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Quan tri noi bo trong ngan hang thuong mai co phan o VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 270,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.