Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69071
Title: Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương
Authors: Tạ Văn Việt, Đặng Thị Việt Hà
Keywords: Năng lực ứng phó
Biến đổi khí hậu
Chính quyền địa phương
Abstract: Biến đổi khí hậu đã và đang tác động mạnh mẽ trên toàn thế giới, thách thức sự tồn tại của nhân loại. Do đó, việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu đòi hỏi nỗ lực của tất cả các quốc gia cũng như vai trò của mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Việt Nam luôn khẳng định có trách nhiệm và chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Trong nỗ lực chung quốc gia, đòi hỏi có sự chủ động, tích cực phía các cấp chính quyền địa phương trong thực hiện đầy đủ các giải pháp nhằm ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.
Issue Date: 2021-11
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 310 tháng 11 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN11.21.Nang luc ung pho_bien doi khi hau_chinh quyen dia phuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.