Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69089
Title: Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc và kinh nghiệm trong xây dựng chính sách mới ở khu vực khai thác chung Vịnh Bắc Bộ
Authors: Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Hiệp định hợp tác nghề cá
Việt Nam
Trung Quốc
Vịnh Bắc Bộ
Nghề cá
Hợp tác nghề cá
Abstract: Bài viết trình bày cơ sở pháp lý về hợp tác nghề cá tại vịnh Bắc Bộ; ý nghĩa của kết quả sau 15 năm thực thi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc; từ kết quả của Hiệp định đến kinh nghiệm trong xây dựng chính sách mới đối với khu vực khai thác chung tại Vịnh Bắc Bộ.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 311 tháng 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN12.21.Hiep dinh hop tac nghe ca_VNam_TQuoc_Vinh Bac Bo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.