Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69093
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững tại một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Lê Khánh Cường
Keywords: Nông nghiệp
Nông thôn
Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày chính sách phát triển nông nghiệp bền vững tại một số quốc gia trên thế giới; hàm ý chính sách cho Việt Nam để phát triển nông nghiệp bền vững.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 311 tháng 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN12.21.Nong nghiep ben vung_quoc gia_ham y VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.