Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhí Thành Chung-
dc.date.issued2021-12-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69109-
dc.description.abstractKỷ nguyên công nghệ số tác động mạnh mẽ đến quản trị tốt quốc gia, trong đó có quản trị Tòa án đối với phòng, chống tham nhũng. Trước thách thức của kỷ nguyên công nghệ số, quản trị Tòa án ở Việt Nam cũng cần đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ những tác động và đưa ra một số kiến nghị nâng cao hiệu quả quản trị Tòa án trong kỹ nguyên công nghệ số ở Việt Nam.-
dc.format.extent8 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Tòa án Nhân dânvi
dc.subjectTòa ánvi
dc.subjectCông nghệ sốvi
dc.subjectPhòng, chống tham nhũngvi
dc.titleQuản trị tốt Tòa án Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ số - giải pháp phòng, chống tham nhũngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tòa án Nhân dân số 24 kỳ II tháng 12 năm 2021-
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.