Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69119
Title: Những yêu cầu đặt ra đối với chính sách hình sự trước thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Xuân Văn
Keywords: Chính sách hình sự
An ninh phi truyền thống
Việt Nam
Abstract: Trong những năm gần đây, vấn đề an ninh phi truyền thống tại Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều với tính chất phức tạp cao hơn. Để đảm bảo khả năng ứng phó với những thách thức an ninh quốc tế và có sự cần thiết phải tương thích các chuẩn mực quốc tế và có những điều chỉnh cần thiết gắn với diễn biến của tình hình tội phạm trong tình hình mới. Bài viết chỉ ra những yêu cầu đặt ra đối với chính sách hình sự trước thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 1 kỳ I tháng 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND1.22.Yeu cau_chinh sach hinh su_an ninh phi truyen thong_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.