Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69173
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tại Hải Phòng
Authors: Nguyễn Thị Tâm
Issue Date: 2018-08-01
Type: Luận án, luận văn
Extent: 22 tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Thương Mại
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • Tom_tat_tieng_Anh_Nguyen_Thi_Tam.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31711
  • Size : 274 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Tom_tat_tieng_Viet_Nguyen_Thi_Tam.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\31711
  • Size : 278,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.