Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69174
Title: Cố vấn khởi nghiệp trong hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Hỗ trợ doanh nghiệp
Tư vấn nghề nghiệp
Khởi nghiệp
Trường Đại học Ngoại thương
Abstract: Hiện nay hầu hết các trường đại học chú trọng phát triển hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ những những năm học đầu tiên và trong suốt quá trình học tại trường. Tư vấn nghề nghiệp bao gồm các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc xác định, lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, với nhu cầu xã hội, trong đó cố vấn khởi nghiệp là một trong những mô hình tư vấn nghề nghiệp hiệu quả hỗ trợ sinh viên lựa chọn và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Bài viết này nhằm đánh giá hoạt động cố vấn khởi nghiệp tại trường đại học Ngoại thương những năm qua.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 128 (5/2020) - https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.