Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69175
Title: Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020
Authors: Nguyễn Thị Thanh
Issue Date: 2016-12-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 11 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_NguyenThiThanh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\27915
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenthiThanh_E.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\27915
  • Size : 14,77 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThanh_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\27915
  • Size : 601,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThanh_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\27915
  • Size : 830,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_NguyenThiThanh_V.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\27915
  • Size : 15,13 kB

  • Format : Microsoft Word XML • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.