Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69185
Title: Mua sắm xanh: sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Đỗ Hương Giang
Keywords: Mua sắm xanh
Doanh nghiệp
Việt Nam
Mua sắm môi trường
Abstract: Mua sắm xanh là quá trình lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ và các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp (DN) mà không gây hại hoặc ít gây hại tới môi trường và sức khỏe của con người khi so sánh với các sản phẩmvà dịch vụ cạnh tranh. Mua sắm xanh có thể đem lại các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho DN và cho cộng đồng. Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu về hoạt động mua sắm xanh của DN, tuy nhiên, các nghiên cứu về vấn đề này tại Việt Nam còn rất hạn chế. Thông qua khảo sát 427 DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và kỹ thuật phân tích thống kê mô tả, nghiên cứu đã xác định các DN tại Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu thực hành mua sắm xanh. Bên cạnh đó, kết quả phân tích phương sai (ANOVA) đối với các nhóm DN cũng chỉ ra rằng, có sự khác biệt về thực hiện hoạt động mua sắm xanh theo quy mô DN, loại hình DN và thị trường của DN.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 129 (6/2020) - https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLKTQT.129.6.20.Mua sam xanh_khac biet_Doanh nghiep VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 538,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.