Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69263
Title: Quản lý nhà nước đối với nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phạm Phú Thái
Issue Date: 2021-04-20
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • 11a_tom_tat_luan_an_VN_4.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37309
  • Size : 99,39 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 11b_tom_tat_luan_an_EN_4.docx
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37309
  • Size : 101,57 kB

  • Format : Microsoft Word XML

 • Thumbnail
 • 12a_thong-tin-nhung-diem-moi.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37309
  • Size : 30,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 12b_thong-tin-nhung-diem-moi-4_EN.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37309
  • Size : 30 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • Luan_an_Pham_Phu_Thai.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\37309
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.