Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69353
Title: Hiệu ứng ngưỡng môi trường Kuzets tại các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á
Authors: Phạm Đức Anh, Phạm Thị Lâm Anh
Keywords: Môi trường Kuznets
Môi trường
Khu vực châu Á
Abstract: Bài viết trình bày hiệu ứng ngưỡng môi trường Kuzets tại các quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường tại các quốc gia này.
Issue Date: 2021-08
Type: Bài trích
Extent: 17 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 139 tháng 8 năm 2021-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLKTQT.139.8.21.Hieu ung moi truong_Kuznets_quoc gia_chau A.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.