Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69378
Title: Nghiên cứu sự tham gia của cư dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bằng sông Hồng
Authors: Trần Thị Thoa
Issue Date: 2020-07-02
Type: Luận án, luận văn
Extent: 12 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_TranThiThoa.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35435
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiThoa_E.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35435
  • Size : 34 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • LA_TranThiThoa_Sum.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35435
  • Size : 164,27 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiThoa_TT.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35435
  • Size : 256,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LA_TranThiThoa_V.doc
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\35435
  • Size : 40,5 kB

  • Format : Microsoft Word • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.