Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69382
Title: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam
Authors: Đào Ngọc Tiến, Chu Thị Mai Phương
Phạm Hoàng Ngân, Lương Thị Đài Trang
Trần Trí Dũng, Lê Thị Thu Hà
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Doanh nghiệp do nữ làm chủ
Việt Nam
Doanh nghiệp
Abstract: Doanh nghiệp do nữ làm chủ ngày càng đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, doanh nghiệp do nữ làm chủ lại đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển và có năng lực cạnh tranh hạn chế. Trong khi đó, các nghiên cứu về doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam còn ít về số lượng, hẹp về phạm vi và chỉ tập trung khai thác một khía cạnh riêng lẻ nên thiếu tính tổng quát. Nghiên cứu này dựa trên mô tả số liệu thống kê quy mô lớn để đưa ra bức tranh toàn cảnh về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2020. Dữ liệu thống kê trực quan đã thể hiện sự hạn chế trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do nữ làm chủ, về quy mô, doanh thu, lợi nhuận, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là căn cứ thực tiễn để xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 23 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 142 tháng 2 năm 2021 - https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLKTQT.142.12.21.Nang luc canh tranh_DN_nu lam chu_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 925,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.