Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69398
Title: Một số quy định về kiểm tra tính liêm chính của Hungary - Kinh nghiệm đối với Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng
Authors: Nguyễn Huyền My
Keywords: Kiểm tra tính liêm chính
Hungary
Việt Nam
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Abstract: Bài viết phân tích về việc tham nhũng phát sinh khi cá nhân thực hiện hành vi trái với nhiệm vụ được giao vì vụ lợi. Kiểm tra tính liêm chính ở Hungary để sàng lọc cá nhân có khả năng tham nhũng, lựa chọn cá nhân đáng tin cậy, trung thực và liêm chính.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.3.22.Quy dinh_kiem tra liem chinh_Hungary_VNam_tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.