Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69417
Title: Kết hợp công nghệ bên ngoài với các yếu tố bên trong - thành công trong phát triển của các nước đi sau
Authors: Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi
Keywords: Công nghệ nhập
Yếu tố bên trong
Các nước đi sau
Abstract: Các nước đi sau muốn dựa vào công nghệ nhập từ bên ngoài để phát triển sẽ phải giải quyết một số vấn đề như: có được trong tay công nghệ nhập từ bên ngoài, ứng dụng được công nghệ nhập vào sản xuất, sử dụng công nghệ nhập tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường bên ngoài, đổi mới và phát triển công nghệ nhập bản ra bên ngoài. Điều này đã được khẳng định qua thực tế phát triển của Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... bài viết phân tích kinh nghiệm thành công trên thế giới và đưa ra hàm ý cho Việt Nam trong việc khắc phục các bất cập đã bộc lộ trên thực tế và kiên trì chủ trương kết họp sức mạnh bên trong và bên ngoài trong phát triển đất nước.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới số 1 (309) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG.1.309.22.Cong nghe_thanh cong_cac nuoc di sau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.