Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69434
Title: Sáp nhập và tinh giản
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Sáp nhập
Tinh giản
Bộ máy nhà nước
Abstract: Bộ máy Nhà nước đòi hỏi phải vận hành trơn tru, hiệu quả. Khi “phình” ra thì phải sắp xếp lại, tinh gọn. Sáp nhập, tinh giản chính là sự “chưng cất” một cách chọn lọc. Tuy nhiên, đó là công việc khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao và giải pháp đúng đắn, quyết liệt.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 3 trang pdf
Method: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCTCNN_ Sáp nhập và tinh giản.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 393,17 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.