Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69438
Title: Phát triển thị trường số ở Liên minh châu Âu
Authors: Đặng Minh Đức
Keywords: Thị trường số
Liên minh châu Âu
Công nghệ số
Abstract: Công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Chúng đáp ứng được kết mọi công việc, R&D, kinh doanh, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường... Chiến lược thị trường số của Liên minh châu Âu tập trung hỗ trợ vào quá trình chuyến đổi số, phát triển sản phẩm sổ ở trình độ cao... và thực hiện ứng dụng công nghệ sô giúp EUphục hồi nền kinh tế, phát triển kinh tế và xã hội ở châu Ấu. Bài viết phân tích, đánh giá tiềm năng và một số nội dung của phát triển thị trường số ở Liên minh châu Âu.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới số 1(309) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG.1.309.22.Phat trien thi truong so_lien minh Chau Au.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.