Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69462
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở cấp xã hiện nay
Authors: Phạm Thị Kim Cương
Keywords: Cán bộ
Công chức
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết trình bày một số văn bản liên quan đến phát triển đội ngũ cán bộ, công chức dân tộc thiểu số; thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số hiện nay.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.2.313.22.Doi ngu can bo_cong chuc_dan toc thieu so cap xa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.