Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69471
Title: Tăng cường kiểm soát quyền lực cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả, hiệu lực phòng, chống tham nhũng
Authors: Trần Nam Chuân
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Cán bộ
Công chức
Tham nhũng
Abstract: Bài viết trình bày nội dung quyền lực và kiểm soát quyền lực và thực trạng phòng, chống tham nhũng hiện nay; quyết tâm chính trị cao trong kiểm soát quyền lực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN.2.313.22.Tang cuong kiem soat quyen luc_.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.