Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69481
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.temporalThư viện Quốc hội-
dc.creatorTăng Thị Thu Trang-
dc.date.issued2022-01-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69481-
dc.description.abstractThẩm phán là một bộ phận của nguồn nhân lực quốc gia, nhân danh Nhà nước để thực hiện hoạt động xét xử, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Bài viết bàn luận về các giải pháp để nâng cao chất lượng Thẩm phán gắn yêu cầu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.-
dc.format.extent5 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Tòa án Nhân dânvi
dc.subjectThẩm phánvi
dc.subjectĐột phá chiến lượcvi
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectĐại hội đại biểuvi
dc.subjectLần thứ XIII của Đảngvi
dc.subjectTòa án nhân dânvi
dc.titleNâng cao chất lượng thẩm phán gắn với đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảngvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tòa án Nhân dân số 1 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.