Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69509
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Đi-
dc.date.issued2022-02-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69509-
dc.description.abstractXây dựng chính quyền đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức hoạt động và vận hành mô hình chính quyền đô thị là rất quan trọng, đây là nội dung chính của bài viết này.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Tổ chức nhà nướcvi
dc.subjectNgười đứng đầu chính quyềnvi
dc.subjectChính quyền đô thịvi
dc.titleVai trò của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức vận hành chính quyền đô thị ở Việt Namvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.