Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69587
Title: Công tác thanh tra trong phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần Thị Thúy An
Keywords: Thanh tra
Phòng, chống tham nhũng
Tham nhũng
Công tác thanh tra
TP Hồ Chí Minh
Abstract: Bài viết trao đổi về vai trò của công tác thanh tra trong phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích một số hạn chế, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3 (360) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.3.22.Thanh tra_phong chong tham nhung_thuc tien_TPHCM.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.