Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69596
Title: Hoàn thiện luật về giám sát quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội
Authors: Khuất Việt Hải
Keywords: Quyết toán ngân sách nhà nước
Giám sát quyết toán
Ngân sách Nhà nước
Quốc hội
Abstract: Hoạt động giám sát ngân sách nhà nước ìà việc xem xét, đánh giá các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy đinh của Hiến pháp, pháp luật về tài chính - ngân sách trong toàn bộ các khâu của chu trình ngân sách. Điều này góp phần làm tăng sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý ngân sách nhà nước, hơn nữa còn làm tăng lòng tin của người dân với cơ quan đại diện của nhân dân và với Nhà nước.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 4 (361) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.4.22.Hoan thien luat_giam sat quyet doan_NSNN_QHoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.