Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69605
Title: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chữ ký số
Authors: Trần Thăng Long, Trương Thị Nho
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Việt Nam
Chữ ký số
Abstract: Chữ ký số là một phương thức xác nhận nhanh chóng, an toàn và được pháp luật thừa nhận giá trị pháp lý. Nhưng việc sử dụng chữ ký số ở Việt Nam vẫn còn gặp một số trở ngại nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích khái niệm chữ ký số, một số quy định pháp luật về chữ ký số, thực tiễn áp dụng các quy định này, bất cập và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 4 (361) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.4.22.Hoan thien PL VNam_chu ky so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.