Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69629
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Văn Tiến-
dc.date.issued2017-09-29-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69629-
dc.description.abstractMột trong những đặc trưng cơ bản của đầu tư vào nông nghiệp là thu hồi vốn chậm, nhiều rủi ro, lợi thế sản xuất theo quy mô trong nông nghiệp bị hạn chế hơn so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Vì vậy tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn phải phù hợp với những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của nước ta và hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn. Bài viết trình bày một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tích tụ, tập trung ruộng đất; Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất cơ bản ở nước ta hiện nay và những khó khăn, vướng mắc trong tích tụ, tập trung ruộng đất.-
dc.format.extent5 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTrang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Namvi
dc.subjectTích tụ ruộng đấtvi
dc.subjectChính sách đất nông nghiệpvi
dc.subjectCải cách chính sách ruộng đấtvi
dc.titleMột số vấn đề xung quanh tích tụ, tập trung ruộng đấtvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTrang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.