Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Quang Thuấn-
dc.date.issued2020-03-06-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69631-
dc.description.abstractBài viết trình bày kinh nghiệm quốc tế về tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp; Kinh nghiệm quốc tế về tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp; Một số vấn đề chính sách-
dc.format.extent16 tr, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Xã hội họcvi
dc.subjectTích tụ ruộng đấtvi
dc.subjectTập trung đất đaivi
dc.subjectPhát triển nông nghiệpvi
dc.subjectSở hữuvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleTích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp ở Việt Nam trong điều kiện mới.vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Xã hội học, số 4 (140), 2017-
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.