Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69633
Title: Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp:Vấn đề và giải pháp
Authors: Trung tâm Thông tin - tư liệu, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
Keywords: Tích tụ ruộng đất
Tập trung ruộng đất
Tập trung đất nông nghiệp
Abstract: Bài viết khái quát về tình hình biến động đất nông nghiệp trong thời gian qua; Một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay; Những khó khắn bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 18 tr, pdf
Method: Trung tâm Thông tin - tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin - tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cachinhthuctichturuongdat_TVQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 444,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.