Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69646
Title: Quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Xuân Thắng
Keywords: Quyền tiếp cận đất đai
Doanh nghiệp
Vốn đầu tư nước ngoài
Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những điểm tích cực cũng như những hạn chế, bất cập trong nội dung của các quy định pháp luật hiện hành về quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về van đề này đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.2.22.Quyen tiep can dat dai_DN von dau tu nuoc ngoai_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.