Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69661
Title: Pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị
Authors: Trần Linh Huân, Trần Thị Diện
Keywords: Pháp luật
Môi trường làng nghề
Việt Nam
Môi trường
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá làm rõ một số bất cập, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề dưới khía cạnh pháp lý, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL.4.22.Phap luat_bao ve moi truong lang nghe_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.