Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69673
Title: Điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 về hợp đồng lao động
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Keywords: Bộ luật Lao động năm 2019
Hợp đồng lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Abstract: Bài viết phân tích đặc trưng của hợp đồng lao động, một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về hợp đồng lao động, đồng thời đề xuất những quy định về hợp đồng lao động cần được tiếp tục nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng trong thực tiễn.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 5 kỳ I tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND.5.22.Bo luat Lao dong 2019_Hop dong lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.