Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69678
Title: Bàn về triển vọng ứng dụng của án lệ số 15/2017/AL
Authors: Thân Văn Tài
Keywords: Án lệ
Án lệ số 15/2017/AL
Thỏa thuận miệng
Chuyển đổi quyền sử dụng đất
Đất nông nghiệp
Abstract: Án lệ số 15/2017/AL là một giải pháp pháp lý nhằm công nhận quyền sử dụng đất của người nhận quyền sử dụng đất từ hợp đồng miệng về chuyển đổi quyền sử dụng đất, nhưng họ đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài. Bài viết làm rõ triển vọng ứng dụng của Án lệ này và đưa ra một số kiến nghị.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 5 kỳ I tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • TAND.5.22.Trien vong ung dung_AL 15.2017.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.