Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69698
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Hồng Vân-
dc.date.issued2022-07-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69698-
dc.description.abstractYêu sách về đường chín đoạn của Trung Quốc ờ Biển Đông đã đe dọa và xâm phạm đến chú quyền và quyền chủ quyền của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Phán quyết cúa Tòa Trọng tài (PCA, 2016) đã hoàn toàn phũ nhận quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông, đây là một quyền không được công nhận bởi luật quốc tế, do đó đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố là không có cơ sở pháp lý. Bài viết giới thiệu về những nội dung chính của Tòa Trọng tài PCA về vụ việc.-
dc.format.extent6 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Tòa án Nhân dânvi
dc.subjectQuyền lịch sửvi
dc.subjectTrung Quốcvi
dc.subjectBiển đôngvi
dc.subjectPhán quyếtvi
dc.subjectTòa trọng tàivi
dc.subjectYêu sách đường chín đoạnvi
dc.titleYêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển đông theo phán quyết của Tòa Trọng Tàivi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Tòa án Nhân dân số 7 kỳ I tháng 4 năm 2022-
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.