Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69737
Title: Kinh tế biển xanh Việt Nam - hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển
Authors: Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam, UNDP
Keywords: Kinh tế biển xanh
Việt Nam
Kinh tế biển
Abstract: Báo cáo đã làm rõ khái niệm kinh tế biển xanh, và đánh giá thực trạng một số ngành kinh tế biển chính của Việt Nam, từ đó xác định tiềm năng và xây dựng kịch bản phát triển kinh tế biển xanh bền vững trong tương lai. Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị quan trọng để thúc đẩy kinh tế biển xanh tại Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu SDG14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển.
Issue Date: 2022-05
Type: Báo cáo
Extent: 188 trang, pdf
Method: Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng Cục biển và hải đảo Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 01. Blue Economy Scenarios for Vietnam VIE final-compressed Final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.