Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69764
Title: Một số ý kiến về mô hình cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam
Authors: Chu Hồng Thanh
Keywords: Mô hình cơ sở giáo dục
Giáo dục đại học
Abstract: Bài viết đề cập đến mô hình cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và việc tổ chức sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giao dục đại học hiện đặt ra như một nhu cầu tất yếu và cấp bách trong quản trị đại học hiện nay
Issue Date: 2022-05-20
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 6 tr, pdf
Method: Xin ý kiến chuyên gia về phát triển chính sách đối với mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Một số ý kiến về mô hình GDĐH ở VN _UBVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 562,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.