Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69765
Title: Một số ý kiến về mô hình đại học ở Việt Nam
Authors: Phan Thanh Bình
Keywords: Mô hình đại học
Giáo dục đại học
Abstract: Bài viết trình bày một số ý kiến về mô hình đại học Việt Nam với bối cảnh một số nước và đổi mới của Việt Nam
Issue Date: 2022-05-20
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 16 tr, pdf
Method: Xin ý kiến chuyên gia về phát triển chính sách đối với mô hình tổ chức, hoạt động của các đại học
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Văn hóa Giáo dục, Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Một số ý kiến về mô hình ĐH ở VN_UBVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.