Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69773
Title: Công văn số 40/BC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020
Authors: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Keywords: Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Cơ cấu tổ chức
Bộ máy quản lý
Cơ chế hoạt động
Nguồn vốn
Abstract: Cung cấp thông tin về tổ chức quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quỹ giai đoạn 2016-2020; Thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển Quỹ trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-06-16
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_BC- Quy bao ve moi truong 2016-2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 762,27 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.