Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69777
Title: Công văn số 5364/BGDĐT-GDĐH ngày 22/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các trường sư phạm, cao đẳng sư phạm và các trường đại học, cao đẳng đa ngàng có đào tạo sự phạm
Other Titles: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: 5364/BGDĐT-GDĐH
Đào tạo
Sư phạm
Trường sư phạm
Abstract: Cung cấp thông tin, số liệu liên quan về các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các trường đại học, cao đẳng đa ngành có đào tạo sư phạm trên cơ sở dữ liệu quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở thời điểm hiện tại
Issue Date: 2021-11-22
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang bao gồm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5364-BGDDT- so lieu ve truong su pham.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.